Medische fiche


IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?

MEDISCHE GEGEVENS

Uw kind lijdt aan:

Is uw kind vlug moe?

Behoort uw kind tot de risicogroepen?

Klik HIER om het officiële document te raadplegen.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen.

ANDERE INLICHTINGEN

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de begeleiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

%d bloggers liken dit: